Skapande skola - Skapa med din skuggsida

 
Bild & text av Eva Edberg©
Sams skugga - fem knep som stärker psykisk hälsa

Skapa med din skugga
stärker psykisk hälsa och förebygger ohälsa

Fler efterfrågar hälsofrämjande arbeten i skolan som stärker psykisk hälsa. Vad är ens psykisk hälsa? Kan man påverka sin hälsa själv till vardags? Vad säger forskning? 

Det är allmänt känt att skapande i olika former stärker psykisk hälsa. Som författare och illustratör erbjuder jag workshops och Skapande skola som ger fler perspektiv på psykisk hälsa. 

Som skolprojekt är detta även läsfrämjande. Vi tar bland annat avstamp från bilderboken ”Sams skugga – 5 knep som stärker psykisk hälsa”. En måbra-saga som är fritt inspirerat av "Huskurer för psykisk hälsa", som baseras på forskning om hur vi själva kan påverka vårt välmående till vardags. Knepen är framtagna inom initiativet Kraftsamling för Psykisk Hälsa.  

Sams skugga är anpassad för klassrummet. Läsupplevelsen tas vidare med samtalsfrågor i slutet av boken, och kan även kompletteras med handledning om "Huskurer för psykisk hälsa" som finns på nätet. Sams skugga - 5 knep som stärker psykisk hälsa finns på Adlibris

Vid författarbesök med skapande verkstad utgår jag från branschens rekommenderade arvode, KLYS, och skräddarsyr en dag för just era önskemål. evaedberg2@gmail.com

”Sams skugga är helt i linje med vad jag brinner för, dvs förebyggande hälsoarbete.” /Kurator

”Den var superbra!” 

”Skuggan var rolig.” /Skolklass. 

”Bra positiv vinkel om psykisk hälsa.” 
”Uttryck och bilder i sig är häftiga och färgstarka.” /Lärare