Tidningen MåBra fokuserar på barn

Läs artikeln på MåBra
– Tänk om vi kunde vända på ordet ”funktionsnedsättning”,
om barnet och dess familj som precis fått en diagnos gick
hem med en ”funktionsuppsättning” istället!
Så säger författaren Eva Edberg, aktuell med barnboken
Adde Adhd – bästis med fienden.
– Det är en härlig feelgood-roman om att hitta sina
funktionsuppsättningar, säger Eva, och berättar att Adde
har hittat sina i sporten tennis. Själv är hon tennisförälder
till tre killar och hämtar inspiration från miljön.
Eva menar att det finns en kraft i de ord vi använder,
många av våra ord vi använder är laddade med värderingar
och fördomar som snabbt lyser igenom och påverkar både
den som ”fått sina bokstäver” men också omgivningen.
Ord kan vi ladda ur och andra kan vi ladda om genom att
prata om dem på ett tillåtande sätt. Och även om situationen
är densamma kan man i alla fall vrida och vända på ord för
att få nya infallsvinklar.
– Det är otroligt viktigt i dessa dagar där diagnoser blir allt
vanligare och fortfarande är väldigt laddat, att skaffa sig
kunskap och hjälpa samhället att välkomna det normala i
olikheter, säger hon. Kunskaper skaffar vi genom att
hålla dialogen levande och öppna upp för att det finns
fler sätt att ha rätt om saken.
Det är Evas andra bok, hon har tidigare skrivit
Det ordnar sig, det ordnar sig där huvudpersonen är fosterbarn.
Eva har hämtat mycket ur egna upplevelser och erfarenheter
från sin uppväxt som fosterbarn och sätter ord på situationen
även om det är en fiktiv historia. Eva tycker om att skriva
romaner som öppnar stora inre världar istället för att säga
hur det är.
– Det gör jag även i boken om Adde Adhd, säger Eva.
Jag är ingen expert med svar utan ställer hellre frågor.

Även denna gång skriver hon för barn, med målet att
ge den unga läsaren egna verktyg vända utmaningar
och oro till styrkor och fördelar.
ADHD finns bland släktingar och vänner. Som barn såg
Eva sin biologiska mamma medicinera mot en rad psykiska
besvär och flera diagnoser.
Redan där fick hon vara med om det utanförskap som psykisk
funktionsnedsättning innebär. Det har gett henne dubbla
känslor kring att få en diagnos.

– Då sa man psykiskt sjuk, den typen av diagnosticering som
vi ser idag fanns inte alls då. Det var svart eller vitt, nu rör
vi oss i ett större spektra när man söker en diagnos, berättar hon.
Många anses finnas i ”gråzonen”, men fortfarande är detta
bara ett sätt att se på saken. Vetenskapen är ung.
Dessutom är mycket forskningen baserat på män.
I sitt arbete med boken har Eva Edberg träffat barn
med ADHD och deras anhöriga. Att få ett besked att
barnet har en
”bokstavskombination” kan bli både en tröst och chock.
– Idag kan det också vara nödvändigt för korrekt
behandling och för att leta i rätt verktygslåda framåt,
men fastna inte för mycket
i diagnosen. Ingen är ju sin diagnos. Försök möta barnet
i beskedet, tipsar hon.
Evas tips till familjer med barn som har ADHD:
1. Krama dig själv mer! Du kan bli ledsen, arg, besviken
och sannolikt möta andra känslor. Trösta dig själv och varandra.
2. Gå arm-i-arm med barnet. Värdera inte känslor och
fokusera på att göra barnet tryggt. Tänk på vad du för över
till ditt barn i form av ord, resonemang och känslor.
Alla gör så gott vi kan.
3. Ha tillit till omgivningen. Vetenskapen är ung men
gör framsteg, se till att bygga ett nätverk som du litar på.
Det finns olika alternativ.
4. Nätverka! Ta hjälp av andra i samma sits, det finns
bra sajter och grupper på Facebook för stöd.
5. Kom ihåg dig själv! Många glömmer bort sina
egna behov i detta, det är viktigt att du själv mår bra
för att inte föra över dina problem på barnet.
Anhörigstöd kan vara ett sätt.
Eva rekommenderar också ett besök på Riksförbundet
Attentions sajt samt Det utvidgade terapirummet