Litteraturstöd för Klara räddar pappa med korvmackan

Utgångspunkter för bedömning
av bokens kvalitet är:
 • Originalitet i relation till
  samtida utgivning och genre.
 • Upphovspersonens självständighet
  i gestaltandet i relation till genren.
 • Förmåga att tänja gränser för såväl
  genre, form och innehåll.
samt bokens förmåga att:
 • engagera och beröra genom
  fördjupad gestaltning
 • väcka nyfikenhet och
  vidga medvetenhet
 • förhålla sig öppet och
  ifrågasättande
 • gestalta komplexitet. 
När det gäller bilderboken bör bildberättandet
kännetecknas av en förhöjande interaktion
mellan text och bild. I övrig illustrerad litteratur
bör bilderna bidra till fördjupad gestaltning. 

Länk till artikeln i Västervikstidningen >>