Öppnar Kongress

Inledningstalare för Familjeterapi-kongressen 

Eva Edberg tillsammans med kusinbarn 
Adrian Engström (och 500 deltagare)