Utbildningsdag för familjehem

Här är jag inbjuden till Plattform sthlm:s utbildningsdag.
Viktiga frågor lyfts och givande samtal om familjehem,
detta efter att ha läst min barnbok "Det ordnar sig, det ordnar sig".
" Eva, tack för att du kom och bidrog med dina erfarenheter och
framför allt din fina fina bok. Daniel Frydman."