Fosterbarn podcast

Sommarlyssna här: på mig Eva Edberg och Sara Öberg, 
om att växa upp som fosterbarn, som vi båda gjort.
Jag läser även ur min bok ”Det ordnar sig, det ordnar sig” 
som öppnar upp en dialog och samtal om situationen 
att vara familjehemsplacerad.