Barnbok Illustration&Grafisk formI barnboken När jag lånar ut min pappa till Landet Osams,
resonerar ett barn kring sin pappas jobb med fokus på tankar
om separation och saknad, som kan uppstå när en förälder
är borta på utlandstjänst i krigsdrabbat område.
Den är skriven av en militär med egen erfarenhet.
I boken skapas igenkänning och trygghet om att pappa
snart kommer tillbaka, och på så sätt vill vi göra den tiden lite enklare.
Boken öppnar upp för fortsatt diskussion och det finns även
utrymme för mer tillsammanstid och perpektiv med skaparsidor.
En mammaversion är pågång. När jag lånar ut min mamma till Landet Osams.
Boken ges ut av den ideella föreningen Familjekolonnen
och går att beställa på: www.familjekolonnen.se