SKR intervjuar Eva Edberg om barn- och ungdomsböckerI filmen berättar jag mer om mina barn- och ungdomsböcker,
en intervju av Ing-Marie Wieselgren under
Familjehemmens Dag 2021,
organiserad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
och Uppdrag Psykisk Hälsa.