Kortfilm om Eva Edbergs barn- och ungdomsböcker


I filmen berättar jag (Eva Edberg) om varför jag skriver
barn- och ungdomsböcker, en intervju under Familjehemmens Dag
organiserad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
och Uppdrag Psykisk Hälsa.