SKR intervjuar Eva Edberg om barn- och ungdomsböcker


  


Aktuella barnböcker på Familjehemmens Dag

I filmen berättar jag mer om mina barn- och ungdomsböcker, en intervju av Ing-Marie Wieselgren under Familjehemmens Dag 2021, organiserad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
och Uppdrag Psykisk Hälsa.