Tema Barnböckernas betydelse! Sveriges kommuner och regioner bjuder in

Sveriges kommuner och regioner (SKR)
bjuder in till "Öppen samordning för psykisk hälsa
barn och unga", med temat barn och böcker.
Jag som författare är inbjuden att berätta om
Klara i familjehem, även Röda korset, Rädda barnen mfl är med.
Den gemensamma frågan och samtalet på mötet är
- hur når vi fram till barnen?
Det kan vara att erbjuda barn ett smörgåsbord av böcker
så att de själva kan välja och vara med och bestämma.
Böckerna om Klara är litterära och till för alla,
beställs in av kommuner, förskolor, skolor och bibliotek.
Klaras kalasbra är en kalaskul presentbok!

Samtliga böcker finns i näthandeln 
och bilderböckerna Klara bestämmer
finns som bokpaket med rabatt på Idus förlag.
Kontakt: asa@idusforlag.se