Tema Barnkonventionen i lokaltidningen Hammarby Sjöstad

När lokaltidningen Hammarby Sjöstad skriver om Barnkonventionen hamnar jag bredvid både Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige och nya UNICEF-ambassadören Morgan Alling. Eftersom artikeln inte har länk till tydlig text citerar jag: ”Vi har metoder och modeller som gör det enklare att konkret tillämpa barnkonventionen”, säger Pernilla och syftar bland annat på så kallad Barnrättskommun.  Morgan Alling  är liksom jag uppvuxen i familjehem och hoppas att  barnkonventionen som lag i Sverige verkligen gör skillnad. Jag berättar om Klara som bor i familjehem som finns med i tre av mina barn- och ungdomsböcker. Att jag har Skapande verkstad för vuxna och barn med inslag av Barnkonventionen.