Skapande verkstad Alla bär på en berättelse


Skapande workshops!
Barn och ungas röst i fokusMed skriv- och bildövningar och genom estetiska lärprocesser får eleverna utforska och uttrycka sig. Workshopen anpassas efter ålder och önskemål och utgår från läroplanen och förankrar Barnkonventionen. Kursen formas för ett tillfälle, eller fördjupas vid flera. 

Välkommen att kontakta mig: evaedberg2@gmail.com