Illustration och Grafisk form av Barnbok/Familjebok

Nu är familjeboken komplett!
När jag lånar ut min mamma till Landet Osams,
är gift med boken När jag lånar ut min pappa
till Landet Osams
.
Här resonerar ett barn kring sin mammas jobb
som militär, med fokus på tankar som separation
och saknad, som kan uppstå när en förälder är
borta i utlandstjänst. Boken är skriven av militär
med egen erfarenhet.
Båda böckerna ges ut av den ideella föreningen
Familjekolonnen och går att beställa på
www.familjekolonnen.se.
Jag illustrerar och formger böckerna som
dessutom har skaparsidor med kalender,
klippdocka, recept mm. Sammanlagt 40 sidor.