Tema Barnkonventionen i lokaltidningen Hammarby Sjöstad

Lokaltidningen Hammarby Sjöstad skriver om Barnkonventionen. Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige: ”Vi har metoder och modeller som gör det enklare att konkret tillämpa barnkonventionen”. Bland annat syftar hon på Barnrättskommun. Nya UNICEF-ambassadören Morgan Alling  är liksom jag uppvuxen i familjehem och hoppas att  barnkonventionen som lag i Sverige gör skillnad. Jag har skrivit barn- och ungdomsböckerna om Klara i familjehem och jag gör även skapande verkstad  (se här i bloggen) som kan skräddarsys med fokus  på Barnkonventionen. Vuxna ska avgöra ”barnets bästa”  (#3 Barnkonventionen). Viktigt är att barn och unga får  utforska olika sätt att uttrycka sig, för att bli förstådd av sig själv och andra.