På gång: Illustration och Formgivning av barnbok


"När jag lånar ut min pappa till Landet Osams."
En familjebok/barnbok, som blir anhörigstöd när en förälder
åker på utlandstjänst.
Manus: Torbjörn Engelkes
Bild & Form: Eva Edberg.
Kommande bok:
"När jag lånar ut min mamma till Landet Osams."
Fortsättning följer...