Skapande verkstad Alla bär en berättelse


Barn och ungas röst sätts i fokus och workshopen främjar såväl den enskilde som gruppens språkutveckling och empati. Med metodiska skriv- och bildövningar och genom estetiska lärprocesser får eleven utforska och uttrycka sig på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Dessutom anpassasworkshopen efter önskemål om teknikövningar i exempelvis illustration, grafisk form, berättartips mm. Utgår från eleverna och läroplanen.
Kursen är antingen en Kick-off vid ett tillfälle, eller fördjupas vid flera träffar. Eftersom jag utgår från eleven är den behovs- och åldersanpassad. Workshopen kan om önskas fokusera på Barnkonventionen. Pedagoger, lärare, socialarbetare mfl, ska avgöra  ”barnets bästa” (#3 Barnkonventionen). Väsentligt är att barn och unga får kunskap om sina olika sätt att uttrycka sig, för att bli förstådd  av sig själv och andra.


Kontakt: evaedberg2@gmail.com