Skapande verkstad Alla bär en berättelse

Skriv till Eva Edberg evaedberg2@gmail.com
Samtliga titlar hos nätbokhandlare som adlibris.se

Barnkonventionen är Svensk lag från och med år 2020. 
På temat ”Alla bär en berättelse” uttrycker elever sin 
berättelse med skriv- och bildövningar och genom 
Estetiska lärprocesser, med avstamp från Barnkonventionen. 
Pedagoger, lärare, socialarbetare mfl, lär sig 
Barnkonventionen för att utgå från ”barnets bästa” 
(#3 Barnkonventionen). Väsentligt är att barn och unga
får utforska och kunskap om att uttrycka sig själva, 
för att bli förstådd av sig själv och andra. 
Kursen är antingen en Kick-off vid ett tillfälle, 
eller fördjupning med flera träffar. Behovs- och åldersanpassas.