UTSTÄLLNING GALLERI EKLUND 13-22 december


"Upplysta" konstverk på Galleri Eklund.